Carrer Major, 147 - Planta 1 - ULLDECONA  (+34) 650 113 548
0 items - 0.00 

Història del CCR

El 10 de juny de 1947 es va fundar, a la vila d’Ulldecona, el CENTRE CULTURAL RECREATIU. (reproduïm l’acta fundacional de l’entitat):

“En la villa de Ulldecona a los diez días del mes de Junio de mil novecientos cuarenta y siete. Siendo las veintitrés horas, y hallándose en el local social del “Centro Cultural Recreativo de Ulldecona”, sito en la calle Roger de Lauria nº 5, los que suscriben, Comisión Organizadora y socios de la citada entidad, reunidos al objeto de proceder a la constitución de la misma, de acuerdo con el correspondiente Reglamento previamente aprobado por el Ministerio de la Gobernación y legalizado por el Gobierno Civil de la provincia y al nombramiento de la Junta Directiva de la sociedad; se procede a la lectura del Reglamento citado y diligencia de aprobación suscrita por el Excelentísimo Sr. Gobernador Civil, quedando constituida la Sociedad con la unánime aprobación de todos los presentes. Seguidamente y en cumplimiento del Artículo 7º del Reglamento, se procede a la designación de los componentes de la Junta Directiva, la cual, por aclamación, queda constituida de la forma siguiente:

 • Presidente: D. Carlos Vilar Vidal.
 • Vice-Presidente: D. Agustín Miralles Obiol.
 • Secretario: D. Ramón Ferré Bartral.
 • Tesorero: D. Juan Bta. Prades Serra.
 • Vocales: D. Joaquín Obiol Miralles, D. Vicente Romeu Guardia, D. José Tomás Fibla, D. Domingo Poy Castell y D. Lucas Sales Roig.

Por unanimidad se acuerda finalmente, que por la Junta Directiva se dé cumplimiento a los trámites precisos para la legalización definitiva de la entidad, dando cuenta de su constitución al Excelentísimo Gobernador Civil de la Provincia. Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión a las veintitrés horas cuarenta y cinco minutos, extendiéndose la presente acta que firma la Junta Directiva, de todo lo cual, como Secretario, certifico.”

La finalitat d’aquesta entitat fou sempre recreativa i sociocultural per a donar als seus associats i resta d’habitants de la población, una sana distracció en les hores de descans, organitzant tot un seguit d’activitats sense parar, fins al dia d’avui: cant coral, teatre, concursos, vetllades, exposicions, taules rodones, festivals, festes populars, excursions, balls, etc. segons les necessitats del moment i possibilitats econòmiques, sempre prou escasses. Una de les primeres a aparèixer va ser la massa coral, aglutinant la gran quantitat d’aficionats orfeonístics que havia creat l’Orfeó Montsià i que amb la desaparició després de la Guerra Civil, necessitaven d’un nou espai. El primer mestre-director va ser Joaquim Obiol Miralles, vocal de la primera Junta Directiva.

Es van anar creant seccions a mesura que la situació de l’entitat ho requeria; la Secció de Teatre, ha estat sens dubte, la que ha portat més activitat dins de l’entitat. D’aquesta secció, l’any 1955 naixeria un important projecte que duria a la pràctica el llavors president Sr. Josep Mª. Rafí Poblet, un home de molta afició al teatre, que amb la posta en escena de diverses obres havia creat un bon ambient teatral. S’escenifica una obra titulada El drama de Jesús, que es feia en 5 actes, tenia 31 quadres i actuaven més de 100 actors. Es va representar al local del cine Victòria i va ser un dels grans èxits de l’entitat i foren els inicis de La Passió d’Ulldecona. Una de les característiques del CCR és la de ser l’orígen o mare de vàries entitats. El desig de consolidació d’aquesta gran obra va fer que se li dediquessen tots els esforços i poder arribar a lo que ara és La Passió d’Ulldecona. L’any 1957 es convertiria en Patronat desvinculat del CCR. Això li va costar al CCR quedar-se sense gent, de tal manera que fins i tot es va pensar disoldre l’entitat.

L’any 1962, la secció de teatre, amb el seu Cuadro escénico, ja a càrrec de Pere Sans Arasa, torna a estar en un dels seus millors moments. Es representen obres clàssiques, autos sacramentals, amb col·laboració de La Passió, que mai va quedar desvinculada del CCR; sainets, comèdies, etc.

Als voltants de 1965 es comença a parlar d’activitats “Físico-Deportivas” i el 1967 es formen noves seccions com ara:

 • Secció d’Espeleologia i Muntanyisme: Membres d’aquest grup l’any 1975 van localitzar el conjunt de pintures neolítiques (art rupestre) de la serra de l’Ermita declarades Patrimoni de la Humanitat. Van ser localits també tres poblats ibèrics i més de vint coves, de les quals se’n va fer la topografia i posteriorment el públic va poder gaudir-ne en una exposició.
 • Secció de Filatèlia i Numismàtica: que també va organitzar exposicions. L’any 1962 amb motiu de la V Exposició Filatèlica, 1ª Regional del Baix Ebre, va utilitzar-se un mata-segells especial commemoratiu i es van editar sobres primer dia. L’any 1994 i amb motiu del 50 aniversari de la baixada de la Mare de Déu de la Pietat, també fou concedit un mata-segells especial commemoratiu, s’editaren sobres primer dia i s’encunyaren medalles commemoratives en bronze i en plata.
 • Secció de Fotografia: amb concursos comarcals i nacionals.
 • Secció de Teatre: La més activa ja que des de la fundació del CCR va estar representant obres de teatre de tota mena. En 1969 es comencen a representar les primeres obres de teatre en català, tot i que estava prohibit. Obres de crítica social, més tard de Segarra, Rusiñol, William Shakespeare, Pirandello, Molière, Oscar Wilde, Terence Williams i un llarg etcètera. Esdeveniment important per al teatre local és sens dubte l’organització de la III Trobada de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, que va tenir lloc a Ulldecona els dies 25 i 26 de setembre de 1993, organitzada per la Secció de Teatre del CCR, la Coordinadora de Teatre de les Terres de l’Ebre i la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, amb un èxit sense precedents quant a participació i organització. L’any 1982 s’organitzen les primeres Jornades de Teatre de Tardor amb l’actuació de grups de teatre amateur de tot Catalunya durant 7 o 8 diumenges d’octubre i novembre.
 • Secció d’Aeromodelisme: Es crea l’any 1972 i l’any 1975, el dia 9 de novembre, a l’explanada de la llavors autopista en construcció, va fer-se una exhibició d’aeromodelisme en vol circular i vol teledirigit a càrrec del Reial Aeroclub Barcelona-Sabadell.
 • Secció de Muntanya: Formada l’any 1973 per la fusió de les seccions d’Espeleologia i Excursionisme. Aquesta nova secció és la que des de l’any 1988, cada any a festes majors, organitza la Diada del Castell per a sensibilitzar autoritats i població per la recuperació i conservació del castell medieval.

A començament de la dècada dels anys setanta, van iniciar-se una sèrie de concursos que cada any continuen fent-se: Concurs de Pessebres (per Nadal), Concurs Literari Sant Jordi (23 d’abril) i Concurs de Dibuix Ràpid i Pintura Ràpida (per festes majors).

 • Secció de Costums i Tradicions: Dedicada a la recuperació de festes tradicionals, que havien deixat de celebrar-se, com la festa de Sant Antoni amb la benedicció d’animals de tota clase, la revetlla de Sant Joan, amb la foguera, repartiment de coca i moscatell i ballada de sardanes. Edició de llibres per donar a conèixer costums i cultura d’Ulldecona d’altres èpoques: Allà baix a l’era de Maria Joana Minguet (recullde contes infantils i jocs) i Te’n recordes que… d’Enriqueta Sales (records de la Ulldecona d’altres temps).

També editem la revista CCR (bimestral), que s’envia als socis gratuitament, on es pot trobar información detallada de les nostres activitats. Actualment el CCR Ulldecona, continua la seva tasca en pro de la cultura com el seu nom indica, i està obert a la col.laboració d’aquelles persones i entitats que senten les mateixes inquietuts en benefici del poble d’Ulldecona.

Tweets Recents